مالت (بازارچه) |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 1066 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-8500 ظرفیت 2 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 1066 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-8500 ظرفیت 2 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 1066 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-8500 ظرفیت 2 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-6400 GOLD ظرفیت 2 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-6400 GOLD ظرفیت 2 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-6400 GOLD ظرفیت 2 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز CL9 او سی زد مدل platinum ظرفیت 4 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز CL9 او سی زد مدل platinum ظرفیت 4 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز CL9 او سی زد مدل platinum ظرفیت 4 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR2 دو کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PLATINIUM EDITION ظرفیت 4 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR2 دو کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PLATINIUM EDITION ظرفیت 4 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR2 دو کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PLATINIUM EDITION ظرفیت 4 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز CL۱۱ او سی زد مدل platinum ظرفیت ۴ گیگابایت
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز CL۱۱ او سی زد مدل platinum ظرفیت ۴ گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز CL۱۱ او سی زد مدل platinum ظرفیت ۴ گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR تک کاناله 400 مگاهرتز CL2.5 او سی زد مدل OCZ400512PH ظرفیت 512 مگابایت
رم دسکتاپ DDR تک کاناله 400 مگاهرتز CL2.5 او سی زد مدل OCZ400512PH ظرفیت 512 مگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR تک کاناله 400 مگاهرتز CL2.5 او سی زد مدل OCZ400512PH ظرفیت 512 مگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز CL۱۱ او سی زد مدل platinum ظرفیت 2 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز CL۱۱ او سی زد مدل platinum ظرفیت 2 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۶۰۰ مگاهرتز CL۱۱ او سی زد مدل platinum ظرفیت 2 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز CL9 او سی زد مدل platinum ظرفیت ۲ گیگابایت
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز CL9 او سی زد مدل platinum ظرفیت ۲ گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله ۱۳۳۳ مگاهرتز CL9 او سی زد مدل platinum ظرفیت ۲ گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز CL9 او سی زد مدل OCZ3SOE1333GK ظرفیت 1 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز CL9 او سی زد مدل OCZ3SOE1333GK ظرفیت 1 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز CL9 او سی زد مدل OCZ3SOE1333GK ظرفیت 1 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 533 مگاهرتز CL4 او سی زد مدل OCZ25331024VP ظرفیت 1 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 533 مگاهرتز CL4 او سی زد مدل OCZ25331024VP ظرفیت 1 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 533 مگاهرتز CL4 او سی زد مدل OCZ25331024VP ظرفیت 1 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 1066 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-8500U ظرفیت 2 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 1066 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-8500U ظرفیت 2 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 1066 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-8500U ظرفیت 2 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-6400 ظرفیت 1 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-6400 ظرفیت 1 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR2 تک کاناله 800 مگاهرتز CL5 او سی زد مدل PC2-6400 ظرفیت 1 گیگابایت
برند: او سی زد
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز CL8 او سی زد مدل 3G1600LV ظرفیت 2 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز CL8 او سی زد مدل 3G1600LV ظرفیت 2 گیگابایت

ناموجود


رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز CL8 او سی زد مدل 3G1600LV ظرفیت 2 گیگابایت
برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود


برند:

ناموجود