مالت (بازارچه) |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: تستو
دماسنج فروسرخ تستو 830T2
دماسنج فروسرخ تستو 830T2

3,040,000 تومن


دماسنج فروسرخ تستو 830T2
برند: تستو
تستر برق و ردیاب ولتاژ تستو مدل 745
تستر برق و ردیاب ولتاژ تستو مدل 745

1,300,000 تومن


تستر برق و ردیاب ولتاژ تستو مدل 745
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج هوشمند تستو مدل 605i
دماسنج و رطوبت سنج هوشمند تستو مدل 605i

3,600,000 تومن


دماسنج و رطوبت سنج هوشمند تستو مدل 605i
برند: تستو
دماسنج دیجیتالی تستو 106
دماسنج دیجیتالی تستو 106

1,995,000 تومن


دماسنج دیجیتالی تستو 106
برند: تستو
مانومتر هوشمند تستو مدل 510i
مانومتر هوشمند تستو مدل 510i

3,850,000 تومن


مانومتر هوشمند تستو مدل 510i
برند: تستو
مولتی متر دیجیتال تستو مدل 3-760
مولتی متر دیجیتال تستو مدل 3-760

8,500,000 تومن


مولتی متر دیجیتال تستو مدل 3-760
برند: تستو
ترموگراف دما تستو مدل TESTO 175-T1
ترموگراف دما تستو مدل TESTO 175-T1

6,100,000 تومن


ترموگراف دما تستو مدل TESTO 175-T1
برند: تستو
ترمومتر تماسی تستو مدل 905-T2
ترمومتر تماسی تستو مدل 905-T2

3,700,000 تومن


ترمومتر تماسی تستو مدل 905-T2
برند: تستو
PH متر تستو مدل 2061
PH متر تستو مدل 2061

5,600,000 تومن


PH متر تستو مدل 2061
برند: تستو
نشت یاب گاز تستو مدل 512
نشت یاب گاز تستو مدل 512

16,500,000 تومن


نشت یاب گاز تستو مدل 512
برند: تستو
دما سنج و رطوبت سنج تستو مدل  835-H1
دما سنج و رطوبت سنج تستو مدل  835-H1

14,000,000 تومن


دما سنج و رطوبت سنج تستو مدل  835-H1
برند: تستو
آمپر متر تستو مدل 3-770
آمپر متر تستو مدل 3-770

8,200,000 تومن


آمپر متر تستو مدل 3-770
برند: تستو
 دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2

4,350,000 تومن


دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 608H2
برند: تستو
کلمپ آمپر متر تستو مدل Testo 770-1
کلمپ آمپر متر تستو مدل Testo 770-1

6,000,000 تومن


کلمپ آمپر متر تستو مدل Testo 770-1
برند: تستو
فشار سنج تستو مدل 550i
فشار سنج تستو مدل 550i

9,600,000 تومن


فشار سنج تستو مدل 550i
برند: تستو
دماسنج فروسرخ تستو 830-T1
دماسنج فروسرخ تستو 830-T1

2,550,000 تومن


دماسنج فروسرخ تستو 830-T1
برند: تستو
آنالایزر گاز تستو مدل 310
آنالایزر گاز تستو مدل 310

20,300,000 تومن


آنالایزر گاز تستو مدل 310
برند: تستو
دیتالاگر دما تستو مدل 174H
دیتالاگر دما تستو مدل 174H

3,700,000 تومن


دیتالاگر دما تستو مدل 174H
برند: تستو
دماسنج تستو مدل 106 testo
دماسنج تستو مدل 106 testo

1,910,000 تومن


دماسنج تستو مدل 106 testo
برند: تستو
پراب فشار سنج هوشمند تستو مدل 549i
پراب فشار سنج هوشمند تستو مدل 549i

3,500,000 تومن


پراب فشار سنج هوشمند تستو مدل 549i
برند: تستو
اینترفیس اتصال USB دیتالاگر تستو مدل 05720500
اینترفیس اتصال USB دیتالاگر تستو مدل 05720500

3,700,000 تومن


اینترفیس اتصال USB دیتالاگر تستو مدل 05720500
برند: تستو
نشت یاب گاز تستو مدل 2-317
نشت یاب گاز تستو مدل 2-317

7,000,000 تومن


نشت یاب گاز تستو مدل 2-317
برند: تستو
ترمومتر کلمپی تستو مدل 115i
ترمومتر کلمپی تستو مدل 115i

3,000,000 تومن


ترمومتر کلمپی تستو مدل 115i
برند: تستو
تاکومتر استروپ اسکوپ تستو مدل TESTO 477
تاکومتر استروپ اسکوپ تستو مدل TESTO 477

35,700,000 تومن


تاکومتر استروپ اسکوپ تستو مدل TESTO 477
برند: تستو
ترمومتر تستو مدل 104
ترمومتر تستو مدل 104

3,435,000 تومن


ترمومتر تستو مدل 104
برند: تستو
دماسنج تماسی تستو مدل 922
دماسنج تماسی تستو مدل 922

5,400,000 تومن


دماسنج تماسی تستو مدل 922
برند: تستو
ترمومتر تستو مدل 1113
ترمومتر تستو مدل 1113

1,415,000 تومن


ترمومتر تستو مدل 1113
برند: تستو
دیتالاگر دما و رطوبت و فشار تستو مدل 176P1
دیتالاگر دما و رطوبت و فشار تستو مدل 176P1

21,000,000 تومن


دیتالاگر دما و رطوبت و فشار تستو مدل 176P1
برند: تستو
سرعت سنج باد تستو مدل 410i
سرعت سنج باد تستو مدل 410i

4,500,000 تومن


سرعت سنج باد تستو مدل 410i
برند: تستو
تاکومتر تستو مدل 470
تاکومتر تستو مدل 470

11,090,000 تومن


تاکومتر تستو مدل 470
برند: تستو
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i

4,000,000 تومن


بادسنج حرارتی تستو مدل 405i
برند: تستو
نور سنج تستو مدل 540
نور سنج تستو مدل 540

4,980,000 تومن


نور سنج تستو مدل 540
برند: تستو
تاکومتر لیزری تستو مدل 460
تاکومتر لیزری تستو مدل 460

5,610,000 تومن


تاکومتر لیزری تستو مدل 460
برند: تستو
ترمومتر تستو مدل 810
ترمومتر تستو مدل 810

3,850,000 تومن


ترمومتر تستو مدل 810
برند: تستو
سرعت سنج باد تستو مدل 416
سرعت سنج باد تستو مدل 416

18,500,000 تومن


سرعت سنج باد تستو مدل 416
برند: تستو
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 610
دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 610

5,500,000 تومن


دماسنج و رطوبت سنج تستو مدل 610