مالت (بازارچه) |مرجع خرید اینترنتی با تخفیف ویژه از برند های مختلف

خانه >
پربازدید ترین ها | پرفروش ترین ها | محبوب ترین ها | جدید ترین ها | ارزان ترین ها | گران ترین ها | سریع ترین ارسال |

برند: ورتکس
آنتن رومیزی ورتکس مدل W40
آنتن رومیزی ورتکس مدل W40

173,500 تومن


آنتن رومیزی ورتکس مدل W40
برند: ورتکس
تلمبه تک سیلندر ورتکس مدلM-01
تلمبه تک سیلندر ورتکس مدلM-01

476,480 تومن


تلمبه تک سیلندر ورتکس مدلM-01
برند: ورتکس
تلمبه دو سیلندر ورتکس مدلM-2
تلمبه دو سیلندر ورتکس مدلM-2

499,000 تومن


تلمبه دو سیلندر ورتکس مدلM-2
برند: ورتکس
تلمبه ورتکس مدل تک سیلندر کد HT - 001
تلمبه ورتکس مدل تک سیلندر کد HT - 001

496,790 تومن


تلمبه ورتکس مدل تک سیلندر کد HT - 001
برند: ورتکس
همتراز کاشی و پایه کد 56 مجموعه 200 عددی
همتراز کاشی و پایه کد 56 مجموعه 200 عددی

59,300 تومن


همتراز کاشی و پایه کد 56 مجموعه 200 عددی
برند: ورتکس
تلمبه پایی ورتکس مدل ART-VX-2S
تلمبه پایی ورتکس مدل ART-VX-2S

1,110,000 تومن


تلمبه پایی ورتکس مدل ART-VX-2S
برند: ورتکس
آچار آلن ستاره ای ورتکس مدل ART-VTX-SET-L9 مجموعه 9 عددی
آچار آلن ستاره ای ورتکس مدل ART-VTX-SET-L9 مجموعه 9 عددی

261,800 تومن


آچار آلن ستاره ای ورتکس مدل ART-VTX-SET-L9 مجموعه 9 عددی
برند: ورتکس
آلن ورتکس مدل ART-VTX-SET-L9 مجموعه 9 عددی
آلن ورتکس مدل ART-VTX-SET-L9 مجموعه 9 عددی

220,000 تومن


آلن ورتکس مدل ART-VTX-SET-L9 مجموعه 9 عددی
برند: ورتکس
تلمبه ورتکس مدل تک سیلندر کد AT - 001
تلمبه ورتکس مدل تک سیلندر کد AT - 001

1,099,000 تومن


تلمبه ورتکس مدل تک سیلندر کد AT - 001
برند: ورتکس
بیل ورتکس مدل DS02
بیل ورتکس مدل DS02

115,100 تومن


بیل ورتکس مدل DS02
برند: ورتکس
مجموعه سه عددی انبر دست و سیم چین و دم باریک ورتکس مدل YP-887
مجموعه سه عددی انبر دست و سیم چین و دم باریک ورتکس مدل YP-887

635,000 تومن


مجموعه سه عددی انبر دست و سیم چین و دم باریک ورتکس مدل YP-887
برند: ورتکس
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-15 سايز 15 میلی متر
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-15 سايز 15 میلی متر

66,000 تومن


آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-15 سايز 15 میلی متر
برند: ورتکس
کارواش ورتکس مدل HPW-B165
کارواش ورتکس مدل HPW-B165

4,745,600 تومن


کارواش ورتکس مدل HPW-B165
برند: ورتکس
تلمبه پایی ورتکس مدل  دو سیلندر کد AT-002
تلمبه پایی ورتکس مدل دو سیلندر کد AT-002

679,000 تومن


تلمبه پایی ورتکس مدل دو سیلندر کد AT-002
برند: ورتکس
کاردک ورتکس مدل K58
کاردک ورتکس مدل K58

33,000 تومن


کاردک ورتکس مدل K58
برند: ورتکس
متر 8 متری ورتکس کد DORO-08
متر 8 متری ورتکس کد DORO-08

250,000 تومن


متر 8 متری ورتکس کد DORO-08
برند: ورتکس
نخ بنایی ورتکس مدل 55GR
نخ بنایی ورتکس مدل 55GR

21,800 تومن


نخ بنایی ورتکس مدل 55GR
برند: ورتکس
آچار فرانسه ورتکس مدل C88 سایز 8 اینچ
آچار فرانسه ورتکس مدل C88 سایز 8 اینچ

162,000 تومن


آچار فرانسه ورتکس مدل C88 سایز 8 اینچ
برند: ورتکس
انبر سیم چین ورتکس مدل YP-07 سایز 7 اینچ
انبر سیم چین ورتکس مدل YP-07 سایز 7 اینچ

225,000 تومن


انبر سیم چین ورتکس مدل YP-07 سایز 7 اینچ
برند: ورتکس
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-6 سايز 6 میلی متر
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-6 سايز 6 میلی متر

35,560 تومن


آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-6 سايز 6 میلی متر
برند: ورتکس
متر 5 متری ورتکس مدل VMT-2552
متر 5 متری ورتکس مدل VMT-2552

125,960 تومن


متر 5 متری ورتکس مدل VMT-2552
برند: ورتکس
متر 8 متری ورتکس کد VMT-2581
متر 8 متری ورتکس کد VMT-2581

208,000 تومن


متر 8 متری ورتکس کد VMT-2581
برند: ورتکس
تبر ورتکس مدل VN-800
تبر ورتکس مدل VN-800

385,000 تومن


تبر ورتکس مدل VN-800
برند: ورتکس
الماس شیشه بر ورتکس مدل M-02
الماس شیشه بر ورتکس مدل M-02

41,500 تومن


الماس شیشه بر ورتکس مدل M-02
برند: ورتکس
آلن ستاره ای ورتکس مدل DI-V.T25 سایز 25 میلی متر
آلن ستاره ای ورتکس مدل DI-V.T25 سایز 25 میلی متر

27,000 تومن


آلن ستاره ای ورتکس مدل DI-V.T25 سایز 25 میلی متر
برند: ورتکس
پیچ گوشتی 7 عددی ورتکس مدل TP-7
پیچ گوشتی 7 عددی ورتکس مدل TP-7

207,000 تومن


پیچ گوشتی 7 عددی ورتکس مدل TP-7
برند: ورتکس
انبردست ورتکس مدل YP-08 سایز 8 اینچ
انبردست ورتکس مدل YP-08 سایز 8 اینچ

228,000 تومن


انبردست ورتکس مدل YP-08 سایز 8 اینچ
برند: ورتکس
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-16 سايز 16 میلی متر
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-16 سايز 16 میلی متر

89,000 تومن


آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-16 سايز 16 میلی متر
برند: ورتکس
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-26 سايز 26 میلی متر
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-26 سايز 26 میلی متر

172,000 تومن


آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-26 سايز 26 میلی متر
برند: ورتکس
انبر دم باریک ورتکس مدل YP-08 سایز 8 اینچ
انبر دم باریک ورتکس مدل YP-08 سایز 8 اینچ

165,000 تومن


انبر دم باریک ورتکس مدل YP-08 سایز 8 اینچ
برند: ورتکس
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی ورتکس مدل M-7
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی ورتکس مدل M-7

180,000 تومن


مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی ورتکس مدل M-7
برند: ورتکس
آچار فرانسه ورتکس مدل 003 سایز 8 اینچ
آچار فرانسه ورتکس مدل 003 سایز 8 اینچ

145,000 تومن


آچار فرانسه ورتکس مدل 003 سایز 8 اینچ
برند: ورتکس
انبر دم باریک ورتکس مدل M-4 سایز 4/5 اینچ
انبر دم باریک ورتکس مدل M-4 سایز 4/5 اینچ

87,000 تومن


انبر دم باریک ورتکس مدل M-4 سایز 4/5 اینچ
برند: ورتکس
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-27 سايز 27 میلی متر
آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-27 سايز 27 میلی متر

238,210 تومن


آچار يکسر تخت و یکسر رينگ ورتکس مدل VOR-27 سايز 27 میلی متر
برند: ورتکس
کاردک ورتکس مدل VR-12.5-S
کاردک ورتکس مدل VR-12.5-S

53,000 تومن


کاردک ورتکس مدل VR-12.5-S
برند: ورتکس
چکش ورتکس مدل AT - 05 وزن 0.5 کیلوگرم
چکش ورتکس مدل AT - 05 وزن 0.5 کیلوگرم

127,990 تومن


چکش ورتکس مدل AT - 05 وزن 0.5 کیلوگرم